Σχετικά με το Imagine the City

   Το Imagine the City αποτελεί μία κοινωνική πλατφόρμα με στόχο να στόχο να διευκολύνει έναν άμεσο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους πολίτες, τις…